NEW MAZDA CX-30 คุ้มครองดูแลรถ 5 ปี

อารีมิตร คุ้มครองดูแลรถ 5 ปี Mazda Ultimate Service (MUS) รวมมูลค่า 75,307.-
 

ที่โชว์รูม อารีมิตร มาสด้า.บริการเป็นเลิศ มั่นใจ อารีมิตร
มาสด้าฝ่ายขาย โทร ตลอด 24 ชั่วโมง

อารีมิตร มาสด้า กาฬสินธุ์: 062-5406778

อารีมิตร มาสด้า มหาสารคาม: 061-0212878