MAZDA2  คุ้มเกินราคา ดาวน์เริ่มต้น 29,900 บาท

MAZDA2 MY2022 อารีมิตร มาสด้า
 - บำรุงรักษาฟรี 5 ปี
- ดาวน์เริ่มต้น 29,900 บาท
- รับประกันคุณภาพรถ 3 ปี
- บำรุงรักษารถตามระยะ 5 ปี
- บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง 3 ปี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี ข้อเสนอพิเศษ สำหรับคุณ

ที่โชว์รูม อารีมิตร มาสด้า.บริการเป็นเลิศ มั่นใจ อารีมิตร
มาสด้าฝ่ายขาย โทร ตลอด 24 ชั่วโมง

อารีมิตร มาสด้า กาฬสินธุ์: 062-5406778

อารีมิตร มาสด้า มหาสารคาม: 061-0212878