1.วิธีการจองรถ ที่โชว์รูม /นัดจองนอกสถานที่ / ช่องทาง online โอนเงินผ่านบัญชีบริษัท
เอกสาร 
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
- เงินทำสัญญาจอง         
* เมื่อท่านทำสัญญาจองแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารติดต่อเพื่อจัดไฟแนนซ์ภายใน 48 ชม.
** เงินทำสัญญาจอง ได้คืนครบจำนวน เป็นเงินดาวน์วันรับรถได้

2.การจัดไฟแนนซ์ และ เอกสารที่ต้องเตรียม 
          - สำเนาบัตรประชาชน 
          - สำเนาทะเบียนบ้าน 
          - สลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงินเดือน
          - สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Statement ขอจากธนาคาร
          - ผู้ค้ำ เอกสารเหมือนผู้ซื้อ 1 ชุด

* เอกสารประกอบการซื้อ เพิ่มเติบขึ้นกับกลุ่มอาชีพคุณลูกค้า

* กรณีผู้ซื้อมีประวัติเสีย หรือ ชำระล่าช้า ควรรีบแจ้งที่ปรึกษาการขายเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการให้ไฟแนนซ์อนุมัติ

3.รับรถ กรณีเอกสารผ่านไฟแนนซ์ ลูกค้าเตรียมรับรถภายใน 7 วัน